– Det som kan få stå tillbaka är patienttransporter mellan sjukhus, säger biträdande verksamhetschefen Walentin Lindholm till Gefle Dagblad.

Tillbaka till sommarkartan

I Gävle kommer en dygnetruntbil att stå stilla nattetid måndag-torsdag. I Sandviken tas en dagambulans ur drift.

– Det ser ut ungefär som tidigare somrar. Vi bedömer att det är möjligt att göra detta utan att patientsäkerheten försämras, säger Walentin Lindholm.

Patienter som behöver akut hjälp bedöms inte bli påverkade av personalbristen. Däremot kan det bli fördröjningar för andra typer av ambulanstransporter.

Ambulansen har försökt att täcka upp med hyrpersonal, men man har inte lyckats få så många som hade behövts för att få sommarens scheman att gå ihop.

Enligt Walentin Lindholm är det den ordinarie personalens förtjänst att det ändå kommer att fungera någorlunda bra.

– De ställer upp och tar extrapass och jobbar övertid. Det blir en hög belastning för dem. Men utan deras insatser och goda vilja skulle det inte gå, säger han till Gefle Dagblad.