I ett yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, förklarar sjuksköterskan att hon några dagar före dataintrånget hade fått ett ytterst personligt utformat meddelande från mannen via dejtingsidan. Hon misstänkte att han hade varit patient på den enhet där hon arbetade och därför kanske visste vem hon var. Hon var rädd och kände ett stort obehag av mannens meddelande.

Såg mannens läkemedel

Sjuksköterskan använde en kollegas elektroniska legitimation, så kallat SITHS-kort, som redan satt i datorn för att söka efter mannen i journalsystemet. Hon konstaterade genast att han inte hade någon anknytning till hennes arbetsplats och stängde därför ner journalen direkt. Det enda hon hann se var vilka läkemedel mannen stod på eftersom läkemedelslistan kom upp direkt efter sökningen.

Åtalades

Ivo anmälde sjuksköterskan till åtal. I somras dömdes hon av tingsrätten till dagsböter för dataintrång. Av domskälen framgår att sjuksköterskan hade skrivit på ett sekretessavtal och att hon visste att hon inte får läsa patienters journaler om det inte är nödvändigt för att hon ska kunna utföra vissa arbetsuppgifter.

Hon var däremot inte medveten om att hon inte fick slå upp ett namn. Tingsrättens bedömning var att sjuksköterskan måste ha insett att det fanns en avsevärd risk för att hon inte fick söka i journalsystemet på det sätt som hon gjorde.

Får prövotid

Ivo anmälde även sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, som nu beslutat om en treårig prövotid (se faktaruta) för sjuksköterskan, som fick sin sjuksköterskelegitimation för 33 år sedan.