Det är ansvaret för utredning och läkarkontroller som flyttar över till Falu lasarett, liksom operation och uppföljning efter bröstoperation, så kallad klinisk mammografi. All bröstkirurgisk verksamhet övertas också av Falu lasarett, enligt ett pressmeddelande från Region Dalarna.

Mammografiscreening av patienter kommer dock att fortsätta att göras i Borlänge och Mora.

Den kliniska mammografin i Mora har haft en föråldrad utrustning och färre specialister. Att samla kompetensen i Falun innebär längre resor för patienter i norra Dalarna men ökad tillgänglighet och patientsäkerhet, enligt pressmeddelandet.

– Vi kommer att kunna ge alla patienter i hela länet med misstänkt bröstcancer en mer jämlik och standardiserad utredning och behandling, säger Maria Nyberg, platschef vid mammografienheten i Falun.

Tidigare kartläggningar har visat att kvinnor som bor mer än fyra mil från mottagningen oftare uteblir från de regelbundna mammografiundersökningarna.