– Det är en stor orättvisa mellan dem som jobbar natt i kommunerna och i regionerna, säger sjuksköterskan Kristina Gellingskog som i många år arbetat natt i Göteborgs stad. Hon är förtroendevald för de cirka 70 medlemmar som arbetar i stadsdelarna Askim, Frölunda och Högsbo.

Avtalet går snart ut

Vårdförbundets kollektivavtal med SKL och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona går ut den 31 mars i år.

Förutom en allmänt god löneutveckling för alla medlemmar har Vårdförbundet krävt en särskild lönesatsning på 10 000 kronor i månaden till särskilt yrkesskickliga.

Med på kravlistan finns också att nattarbetstiderna ska sänkas för alla, det vill säga även för de medlemmar som är kommunalt anställda.

I december 2016 nåddes en central överenskommelse mellan Vårdförbundet och SKL om nattarbetstiderna. Arbetstiden för dem som arbetar heltid natt i landets regioner sänktes från 36,33 till 34,33 timmar i veckan. Även de med delad dag- och nattjänstgöring fick kortare arbetstider. Efter det har många av de lokala avdelningarna i Vårdförbundet lyckats förhandla till sig ännu bättre villkor regionalt.

Problemet är att kommunerna sa nej till en liknande uppgörelse. De omfattas alltså inte av nattavtalet. I flertalet kommuner är det därför fortfarande 36,33 timmar som gäller för dem som arbetar heltid på natten.

Bara i ett fåtal kommuner har Vårdförbundets lokalavdelningar lyckats få till sänkt nattarbetstid. I exempelvis Västra Götaland har det tecknats lokala kollektivavtal om en nattarbetstid på 34.33 timmar per vecka eller lägre i 8 av 49 kommuner.

Blev besviken

– Jag blev så besviken när det efter förhandlingarna 2016 stod klart att vi inte skulle få likvärdiga villkor. Förhoppningarna bland medlemmarna i kommunerna är stora på att vi ska lyckas den här gången, säger Kristina Gellingskog.

I början av 2000-talet var hon och hennes kolleger i kommunen tvungna att arbeta 16 nätter i månaden för att det skulle räknas som heltid. Inom regionens hemsjukvård hade man rekryteringsproblem. För att regionen skulle kunna behålla den personal man hade och locka nya till natten räckte det under en period att jobba 12 nätter för att få full månadslön.

Det tyckte Kristina Gellingskog var orättvist. Till Vårdförbundets kongress 2004 skrev hon en motion med krav på att förbundet skulle försöka få ner nattarbetstiderna för alla medlemmar i Vårdförbundet, oavsett arbetsgivare. Sedan dess har Vårdförbundet drivit kravet på hälsosamma nattarbetstider.

Beredda på fajt

Hur de nuvarande avtalsförhandlingarna går återstår att se. Om inte parterna kommer överens före den 1 april kan det gamla avtalet förlängas. Men det kan också bli konflikt. Enligt Kristina Gellingskog är hon och många av hennes kolleger ute i kommunerna beredda på att ta fajten, oavsett hur den kommer att gestalta sig.