Vad hoppas du blir resultatet av de avtalsförhandlingar som just nu pågår mellan Vårdförbundet, Sveriges kommuner och landsting och Sobona?

- Att politikerna tar sitt förnuft till fånga. I alla andra lägen pratar de gärna om marknadskrafter, men så fort det gäller Vårdförbundets yrkesgrupper så pratar de om att det finns andra sätt än lön att få kompetent personal att vilja stanna i vården och nya att söka sig till våra yrken.

Vad vill du med den här namninsamlingen?

- Det här är en chans att visa hur starkt Vårdförbundet kan vara om alla hjälps åt. Jag hörde av mig till Vårdförbundet och ville dra igång det här redan för fem veckor sedan, men de bad mig vänta. I det läget hade en kampanj som denna kunnat störa förhandlingarna. Men nu, när vi vet att parterna står långt från varandra, tror jag det är viktigt att Vårdförbundets medlemmar får vara med och trycka på. Det finns ett stort engagemang för Vårdförbundets krav och många som vill vara med och visa det.

I avtalsförhandlingarna yrkar Vårdförbundet på god löneutveckling till alla, men också 10 000 extra till särskilt yrkesskickliga. Varför är det viktigt?

- För att skapa utrymme för löneutveckling över hela arbetslivet, för att de som är unga i dag inte ska stanna i löneutveckling när de är 40 år. Majoriteten av Vårdförbundets medlemmar vill ha bättre löneutveckling och tycker att kompetens ska löna sig. Det var också ett tydligt besked från Vårdförbundets kongress förra året. Några är samtidigt rädda för det här med tiotusen till särskilt yrkesskickliga, vilka som kommer att ses som det. Jag skulle vilja peppa dem att inte känna oro, att våga se de långsiktiga vinsterna och stå upp för den här kampen för bättre villkor.

Här hittar du Lotta Dickmans namninsamling: Stoppa försämringarna i vården. Dags för rättvisa löner och hälsosamma villkor.