Arbetgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting har nyligen haft valkongress och tillsatt en ny ledning. Eftersom det är borglig majoritet i de flesta regionerna efter valet är den nya ordföranden en moderat – som tidigare haft posten.

Moderaten Anders Knape, kommunfullmäktiges ordförande i Karlstad, ersätter socialdemokraten Lena Micko på ordförandeposten. Hon å sin sida byter plats med honom och blir andre vice ordförande.

I en intervju i SKL:s tidning, Dagens Samhälle, säger Anders Knape att han tror att medlemmarna – landets regioner, landsting och kommuner – är nöjda om bytet av ledning inte innebär någon stor skillnad. Han ser det som en av organisationens styrkor att man lyckas hålla ihop under åren – trots olika politiska åsikter.

"Vi ska leverera"

På frågan om vad som är det första han kommer att ta tag i svarar Anders Knape att avtalsrörelsen gentemot Vårdförbundet är en jättestor utmaning. "Förväntningarna hos våra motparter är väldigt höga. Vi ska leverera, men vi kan inte leverera hur långt som helst", säger han.

Andra förändringar i SKL:s ledning är att den tidigare socialdemokratiska ordföranden för förhandlingsdelegationen har bytts ut mot en moderat ordförande; Joakim Larsson, borgarråd i Stockholms stad. Moderaten Marie Morell från Östergötland utsågs till ny ordförande för sjukvårdsdelegationen.