Rotavirusinfektion är en mycket smittsam mag-tarminfektion med kraftiga diarréer som kan vara besvärlig för de yngsta barnen. Utan vaccination insjuknar nästan alla barn en eller flera gånger före fem års ålder.

Innan vaccination började erbjudas i delar av landet vårdades årligen över 2 000 barn på sjukhus på grund av rotavirusinfektion.

I tio regioner har vaccination mot rotavirus redan införts inom regionala vaccinationsprogram. Där har antalet barn som behöver sjukhusvård i samband med magsjuka minskat tydligt.

Läs också: God effekt av vaccin mot rotavirus

Rotavirusvaccin skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Det används brett i världen och ingår numera i över 90 länders vaccinationsprogram, uppger Folkhälsomyndigheten.