Enligt en internutredning som arbetsgivaren gjort anställdes den legitimerade biomedicinska analytikern med goda vitsord. Under hösten informerades flera enhetschefer om att medarbetaren under sommaren hade publicerat bilder och filmer från obduktioner på Snapchat. 

Det var kolleger till biomedicinska analytikern som uppmärksammade cheferna på vad som hade hänt. De fick bland annat ta del av fyra bilder och en film på olika preparat.

"Makabra innehåll"

Enligt en av kollegerna ska även en film med ”makabra innehåll som visar på en öppen kropp och skalle” ha publicerats av biomedicinska analytikern i somras. Filmen fanns dock inte med i det material som lämnades över till cheferna. Enligt internutredningen ska det inte ha gått att identifiera den döde eftersom en obduktionsduk var placerad över ansiktet.

Bröt mot fotoförbud

Biomedicinska analytikern stängdes av från arbetet utan lön. Senare avskedades hen med hänvisning till att hen brutit mot anställningsavtalet och det faktum att man inte får fotografera i sjukhusets lokaler utan tillstånd från verksamhetschefen. 

Enligt flera källor ska en obducerande läkare ha sagt till biomedicinska analytikern att det inte är tillåtet att använda mobiltelefonen inne i obduktionssalen.

Arbetsgivaren har även anmält den biomedicinska analytikern till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.