Finansministern verkar sakna en helhetsplan för att komma till rätta med "vårdkaoset" och satsningarna på vården i budgeten är otillräckliga, anser Vårdförbundet.

– Vi ser ljusglimtar där Vårdförbundet har fått gehör för krav som karriärtjänster för sjuksköterskor, möjligheter till vidareutbildning och även pengar till förlossningsvården och elevhälsan. Men det saknas tillräckliga resurser och ett helhetstänk. Vi står fortfarande långt ifrån en lösning på dagens vårdkaos, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande.

Tre miljarder mer till vården

Totalt sett ökar regeringen anslagen till hälso- och sjukvården med drygt tre miljarder kronor i budgeten för 2020, från 50,3 miljarder till 53,5 miljarder. 

Regeringen satsar 500 miljoner kronor årligen 2020–2022 för att fler sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig. Det är en utökning med 100 miljoner kronor jämfört med årets satsning på detta.

Dessutom utlovas 100 miljoner kronor årligen under samma period till karriärtjänster för sjuksköterskor.

Läs också: Budgetsatsning ska ge mer pengar till specialistsjuksköterskor

En droppe i havet

Det är en helt otillräcklig satsning, anser Vårdförbundets ordförande.

Sineva Ribeiro 2016 beskuren.jpg
Sineva Riberio. Foto. Anna Simonsson

– Det är bra att regeringen inser att det behöver satsas på specialistsjuksköterskor. 200 miljoner kronor till karriärtjänster och möjligheter till vidareutbildning är därför i grunden positivt – men det blir tyvärr i det stora hela inte mer än en droppe i havet, säger Sineva Ribeiro.

Hon efterlyser en mer långsiktig strategi för att klara vårdens kompetensförsörjning i stället för tillfälliga punktinsatser. Att fler får betald specialistutbildning är bra, men fortfarande saknas en samlad nationell satsning. 

– Betald specialistutbildning med samma förutsättningar i hela landet borde vara en självklarhet, men det får vi inte nu, det är inte likvärdigt, säger hon till Vårdfokus.

Sineva Ribeiro hade också önskat en tydlig lönesatsning på Vårdförbundets grupper för att vården ska klara kompetensförsörjningen.

– Vi har lyft de här frågorna i tio års tid och regeringen ägnar sig fortfarande åt att släcka bränder. Det gör mig orolig och självklart är jag besviken över att det inte görs en ordentlig satsning på våra grupper. Jag tror hela medlemskåren är besviken.

Hpv-vaccinering av pojkar

I regeringens budget finns också pengar till en fortsättning av den pågående satsningen för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa. En miljard per år avsätts 2020–2022.

Pengar avsätts även till hpv-vaccinering av pojkar. Både Folkhälsomyndigheten och regeringen har tidigare slagit fast att man vill se en satsning på det och i budgeten anslås därför 56 miljoner kronor.

Läs också: Hpv-vaccination kostnadseffektivt även för pojkar