Grundutbildade sjuksköterskor från olika verksamheter inom Karolinska ska på rekordkort tid utbildas för att kunna arbeta som assisterande intensivvårdssjuksköterskor och hjälpa till i vården av patienter med covid-19.

Teori och träning

Det är en digital utbildning som tagits fram av Mälardalens högskola där en dag ägnas åt teori samt praktisk träning med simulerat omhändertagande av patient. Under dag två genomförs träning och examination vid kliniskt träningscentrum på Karolinska. Dag tre sker introduktion på den iva-enhet där sjuksköterskorna ska arbeta.

– Vi kunde ta fram den här utbildningen på så kort tid eftersom vi redan tidigare har utarbetat flera databaserade utbildningsavsnitt, bland annat inom andnings- och cirkulationssvikt, berättar Anna Letterstål, akademichef vid Mälardalens högskola.

Flera regioner vill utbilda

Karolinska universitetssjukhuset räknar med att 15 sjuksköterskor per vecka ska utbildas.

– Självklart blir ingen fullärd intensivvårdssjuksköterska på tre dagar, men med den här utbildningen kommer sjuksköterskorna ändå kunna ge en hel del avlastning i vården av patienter med covid-19. Tanken är att de alltid ska vara omgivna av personal med utbildning inom intensivvård, säger Anna Letterstål.

Läs också: Varnar för att sänka kompetensen på iva

Även Region Sörmland och Region Västmanland ligger i startgroparna för att börja använda utbildningen.

Vårdfokus har tidigare berättat om att Lunds universitet utbildar sjuksköterskor i andningsvård på uppdrag av Region Skåne. Den utbildningen är på två veckor.

Läs mer: Skåne snabbutbildar sjuksköterskor i andningsvård