Tidigare råd baserades på en ökad risk för missfall vid dagsintag av mer än 300 mg koffein. Det nya rådet ligger på max 200 mg om dagen.

Det innebär att man, för att vara på den säkra sidan, kan dricka två till tre koppar bryggkaffe på 1,5 deciliter eller fyra koppar te på 2 deciliter per dag under graviditeten.

Mindre koffein

Förr löd rådet på max tre koppar kaffe respektive sex koppar te om dagen. Att antalet kaffekoppar nästan är detsamma som tidigare beror, enligt Livsmedelsverket, på uppdaterad information om hur mycket koffein som finns i en genomsnittlig kopp bryggkaffe. Koffeinhalten i olika sorters kaffe varierar kraftigt. En speciell lista över koffeinhalt finns på Livsmedelsverkets sajt.

Andra livsmedel som kan innehålla koffein är energidrycker, coladrycker, annan läsk, kosttillskott och mörk choklad. Det är det sammanlagda koffeinintaget rådet handlar om.

Hämmad tillväxt

Livsmedelsverkets råd om max 200 mg koffein per dag vilar på råd från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa. Efsa i sin tur baserar rådet på epidemiologiska studier som visar risk för hämmad fostertillväxt och att det nyfödda barnet blir för litet i förhållande till graviditetens längd. Bara en av studierna är dock en interventionsstudie, resten är observationsstudier, påpekar Livsmedelsverket.

Känt är att halveringstiden för koffein är fördröjd 3-4 gånger under graviditet och att fostret därför exponeras för koffein under längre tid, skriver Livsmedelsverket i sin så kallade riskhanteringsrapport.