Läs första inlägget i debatten: "Hur långt ska det få gå?"

Arbetsgivarens svar:

”Region Norrbotten var bland de första i Sverige med att införa vårdnära service som innebär att medarbetare utan vårdutbildning bland annat sköter kost, patienttransporter och städning. Vi har i dag vårdnära service på två av våra fem sjukhus.

Efter fem år ser vi att vårdnära service inte fungerar som vi hade hoppats på. Det är därför som Region Norrbotten föreslår att vårdnära service ska upphöra.

Vi förstår att det just nu finns oro hos medarbetare på de arbetsplatser som har vårdnära service i dag. Vem ska utföra arbetsuppgifterna i framtiden? Kommer det att bli stressigare för sjuksköterskorna och undersköterskorna? Det är frågor som vi möter och vårt mål är att varken kvaliteten på vården eller arbetsmiljön ska försämras.

Vi ser behov av att ha transportörer på en del avdelningar. Vi utreder också hur det skulle kunna fungera att ta tillbaka yrkesgruppen vårdbiträde till våra sjukhus. Exakt hur det kommer att bli i framtiden kan vi inte säga i dag.

En förändring kan kännas jobbig att gå igenom, men vi är övertygade om att det här går att lösa. Bara i Norrbotten finns det tre sjukhus där man löser uppgifterna utan att ha vårdnära service-personal anställda.”

Anna Pohjanen
chef division Närsjukvård Luleå och Boden

Anna Alm Andersson
chef division Närsjukvård Gällivare, Kiruna, Kalix och Piteå

Per Berglund
chef division Länssjukvård