Personuppgiftslagen: Osäkerhet bland forskare om ansvarsfrågan

En kartläggning gjord av Datainspektionen visar att forskare ofta är osäkra på vem som är ytterst ansvarig för de personuppgifter som samlas in vid genetiska undersökningar.

När personuppgifter om genetiska anlag samlas in ska Datainspektionen alltid informeras via en anmälan. Detta för att inspektionen ska kunna göra en förhandskontroll och se om den tänkta behandlingen är tillåten enligt personuppgiftslagen. Men en granskning av 22 forskningsprojekt där uppgifter om genetiska anlag samlats in visar att det råder viss osäkerhet bland forskarna om vem som är personuppgiftsansvarig.

– Det är inte bra eftersom det är viktigt att veta vem som ytterst är ansvarig för personuppgifterna som samlas in, säger Gaby Borglund som lett granskningsprojektet.

Bakgrunden till granskningen är att Datainspektionen tidigare påtalat brister vid förhandskontrollerna och ville veta om de rättats till. I majoriteten av de granskade projekten hade forskarna åtgärdat de synpunkter som Datainspektionen hade.

Personuppgiftsansvarig är normalt en juridisk person eller en myndighet. Endast undantagsvis kan en fysisk person, till exempel en enskild företagare, vara ytterst ansvarig för personuppgifter som samlas in.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida