Sjuksköterska ofredade psykpatienter sexuellt – blir av med legitimationen

En manlig sjuksköterska blir av med sin yrkeslegitimation efter att ha ofredat två patienter sexuellt, enligt beslut i HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Sjuksköterskan dömdes 2010 i hovrätten till 75 dagars samhällstjänst för sexuellt ofredande. Enligt rätten handlade det om allvarliga gärningar. Dessutom hade mannen till den ena patienten gett uttryck för att han kunde påverka hennes situation på avdelningen.

Nu beslutar HSAN att dra in mannens sjuksköterskelegitimation efter yrkande från Socialstyrelsen. Bedömningen vilar bland annat på att sjuksköterskan ”missbrukat beroende- och förtroendeförhållandet mellan vårdpersonal och patient” och att mannens brott kan påverka allmänhetens förtroende för legitimerade yrkesutövare.

Argumenten bet inte

Sjuksköterskan bestred Socialstyrelsen yrkande och menade att han borde få behålla sin legitimation då det har gått tre år sedan brotten begicks och att domen vid hovrätten ”har haft en starkt inskärpande effekt på mig”. Han hänvisade också till en dom i Högsta domstolen där en annan person inte blivit av med sin legitimation trots att den personen, enligt sjuksköterskan, utfört grövre brott än sexuellt ofredande. Argument som alltså inte övertygade HSAN.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida