10 punkter för god förlossningsvård

10 punkter för god förlossningsvård
Barnmorskeförbundet vill att kvinnor ska ha rätt att välja vårdform. Foto: Mostphotos

Barnmorskeförbundet presenterade ett program på den internationella barnmorskedagen.? ?

Drygt ett år efter att Nu är det nog-upproret startade för att visa på bristerna i förlossningsvården listar Barnmorskeförbundet de förändringar som barnmorskorna vill få till både på kort och lång sikt. En del av punkterna har Stockholmsbarnmorskorna fått igenom och upproret sprider sig över landet.??

Viktigast på listan tycker Barnmorskeförbundet är att få till en vård på lika villkor för alla kvinnor som vistas i landet, en närvarande barnmorska under födsloarbetet, och att all verksamhet ska bygga på aktuellt vetenskap och forskning. ?

— Programmet är en blandning av det vi kan göra själva och det vi måste ha andra med oss för att genomföra, sa barnmorske­ordföranden Ingela Wiklund då programmet presenterades.?

Mest kontroversiell bedömer hon att punkt ett är. Den säger att kvinnor och deras partners ska ha rätt till att, utifrån önskemål och riskbedömning, välja mellan olika vårdformer.?

— Punkten att födandet ska organiseras så att det kan utföras med minsta möjliga medicinska intervention, där får vi idka självkritik, vi gör en del onödigt trots att vi vet bättre.??

Programmet ska följas av liknande program för god vård på alla andra områden där barnmorskor verkar, är det tänkt. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida