115 gravida ?per barnmorska

3 januari 2017

Det är stora regionala skillnader mellan hur många gravida varje heltidsarbetande barnmorska tar hand om per år i mödravården.?

Flest gravida har barnmorskorna i Stockholm med 115 kvinnor per år, följt av Kronoberg 113 och Kalmar 103. I Jämtland var motsvarande siffra 64 gravida per barnmorska och år, enligt Graviditetsregistret 2015. De nationella riktlinjernas rekommendation är 85 inskrivna gravida per heltidsbarnmorska och år. ?

På vissa håll i landet räknas gravida som byter mottagning under graviditeten som inskrivna på båda mottagningarna, vilket kan försvåra jämförelsen. När det gäller mottagningar i glesbygd med?färre antal gravida har barnmorskorna ofta även andra arbetsuppgifter än mödra­hälsovård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida