Bemanningskris

50 barnmorskor saknas på Göteborgssjukhusen

50 barnmorskor saknas på Göteborgssjukhusen
Barnmorskornas situation blir bara värre och värre. Arkivbild: Mostphotos

Barnmorskebristen och den höga arbetsbelastningen gör att Vårdförbundet nu gör en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Efter en sommar med hög arbetsbelastning där barnmorskorna vid förlossningsavdelningarna inom Sahlgrenska universitetssjukhuset har arbetat dubbelpass, extrapass, skjutit på semestrar och inte kunnat ta ut raster står man nu inför en bemanningskris i höst.

För att lösa bemanningssituationen den närmaste tiden kommer utbildningar att dras in, semestrar som inte redan är beviljade avslås, kompledighet får inte tas ut och händelseanalyser skjuts på framtiden.

Sämre och sämre

Den psykosociala arbetsmiljön har blivit allt sämre och efter sommaren har det eskalerat, anser Vårdförbundet som nu gör en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Nu är måttet rågat. Vi gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket redan 2012, då hände inget och sedan dess har barnmorskornas arbetssituation blivit allt sämre. De hinner inte ge de födande kvinnorna den omvårdnad de behöver, hinner inte handleda studenter och hinner inte kompetensutveckla sig, säger Carina Deréus, Vårdförbundets skyddsombud inom obstetriken på Sahlgrenska.

I sin anmälan skriver Vårdförbundet att många går hem efter sina arbetspass med ont i magen, hög samvetsstress och rädsla för att ha glömt eller gjort något fel. Flera har redan sagt upp sig eller överväger att säga upp sig.

– Vi hör dagligen om barnmorskor som söker sig härifrån för att de inte orkar jobba treskift. Nattjänstgöringen är en stor anledning till den pressade situationen.

Hänvisar till underskott

Anmälan skickades först till ledningen för obstetriken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset – som i sitt svar i huvudsak håller med om de stora problemen. Enligt verksamhetschefen bottnar det i att man saknar en rimlig budget för den verksamhet som ska bedrivas och därför dras med ett stort ekonomiskt underskott.

Skyddsombudet är inte nöjd med arbetsgivarens respons. Hon saknar konkreta åtgärder – både på kort och på lång sikt.

– Viktigast är att arbetsgivaren gör något åt nattarbetstiden. Arbetstidsmåttet måste förändras så att det finns tid för återhämtning och dessutom måste lönen vara skälig. Det är nödvändigt för att få personal att stanna och för att kunna locka tillbaka dem som redan slutat, säger Carina Deréus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida