Alternativ till epidural

Det ultrakortverkande opioid­preparatet remifentanil är en alternativ smärtlindring för kvinnor som inte kan få epidural analgesi under förlossningen, visar en studie från Karolinska universitetssjukhuset. Elimineringen sker lika snabbt hos foster, nyfödda och vuxna. ?De 20 kvinnorna i studien hade fri tillgång till 50 procentig lustgas och remifentanil-OCA och kunde välja endera eller båda tillsammans. Trots hög självskattad smärta angav 18 av kvinnorna god eller mycket god smärtlindring. Inga negativa effekter noterades på barnets tillstånd eller förlossningsförloppet.?

2 januari 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida