Forskning

Amning verkar inte skydda mot allergi och astma

Amning verkar inte skydda mot allergi och astma
Studien baseras på självrapporterad data från 330 000 medelålders personer. Bild: Mostphotos

En ny studie från Uppsala universitet visar att amning snarare kan öka risken för hösnuva och eksem, men inte verkar påverka risken för astma. Där krockar nya rön med gamla.

13 november 2017

Frågan om amning skyddar mot astma och allergier har länge debatterats. Tidigare studier visat motstridiga resultat. Flertalet studier har tytt på att amning skyddar mot astma och allergi, men andra har visat det motsatta, att amning ökar risken.

I den aktuella studien från Uppsala universitet, SciLifeLab, har forskarna undersökt hur amning påverkar risken för astma, hösnuva och eksem. Det är gjort genom att de analyserat självrapporterad data från över 330 000 medelålders personer från Storbritannien. Studien är den hittills största i sitt slag.

Ökar risken för hösnuva och eksem

– Resultaten visar att personer som blivit ammade som barn har en ökad risk att utveckla hösnuva och eksem, medan amning inte verkar påverka risken att utveckla astma, säger Weronika Ek, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet, som har lett studien.

Studien visar även att hög socioekonomisk status är kopplad till lägre risk för astma, men högre risk för hösnuva. Det senare stämmer överens med den etablerade ”hygienhypotesen”. Hypotesen säger att ett renare hem minskar tidig exponering för bland annat mikroorganismer, en exponering som kan motverka risken att utveckla allergier.

Övervikt kopplat till allergi

Forskarna visade även att övervikt ökar risken för både astma, hösnuva och eksem. Däremot hade personer med hög födelsevikt lägre risk.

Forskarna påpekar att den aktuella studien är populationsbaserad och att det alltid i sådana studier kan finnas bakomliggande faktorer som forskarna inte har information om, men är den egentliga orsaken till de hittade sambanden.

Ett exempel kan vara att mammor, som själv är sjuka, har fått rådet att antingen amma eller inte amma, vilket kan påverka resultaten av studien.

Ge mer korrekt information

Det är sedan tidigare känt att amning har många positiva effekter på barnets hälsa. Även om den aktuella studien inte ser någon skyddande effekt av amning på astma och allergier så påpekar forskarna att resultatet inte bör lika till grund för rekommendationer som ges om amning.

– Vi hoppas dock att vår studie kan bidra till att nyblivna föräldrar får en mer korrekt bild av fördelarna med amning, säger Weronika Ek.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida