debatt

Arbetsmiljö och lön får barnmorskor att lämna Huddinge

Arbetsmiljö och lön får barnmorskor att lämna Huddinge
Att utlova fler förlossningar är inte verklighetsförankrat, anser barnmorskorna på Karolinska Huddinge. Arkivbild: Mostphotos

Sedan årsskiftet har 16 barnmorskor vid förlossningen på Karolinska Huddinge sagt upp sig. Orsaken är ohållbar arbetsmiljö, dåliga villkor och obefintlig löneutveckling. Det skriver 44 barnmorskor i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.

Tillsammans med 17 undersköterskor berättar barnmorskorna hur de under en längre tid signalerat till chefer och ledning inom Karolinska universitetssjukhuset att det behövs förändringar om inte fler ska sluta.

I dag arbetar dessutom endast 12 av de 46 barnmorskorna på förlossningen heltid. Många går ner i tid på grund av den ohållbara arbetsbelastningen. Därför har barnmorskorna och undersköterskorna efterlyst en ny arbetstidsmodell – men har fått besked om att det inte kommer att införas.

I debattartikeln skriver de också att löneutvecklingen är obefintlig. En barnmorska med fem års erfarenhet kan ha samma lön som en nyutexaminerad kollega.

På grund av att så många barnmorskor slutat hålls två förlossningsrum stängda. Barnmorskorna är djupt oroade inför sommaren och av besked från ansvariga politiker som nu går ut och säger att antalet förlossningar i Huddinge ska fördubblas inom ett och ett halvt år.

Det är inte realistiskt innan de stora problem man har är lösta, anser barnmorskorna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida