graviditet

Autism hos barn kan ha koppling till mammans näringsstatus

Autism hos barn kan ha koppling till mammans näringsstatus
Studien ger inget rakt svar på frågan om orsak och verkan, men antyder att det finns ett samband mellan kvinnans näringsstatus och barnets risk att få en autismdiagnos. Arkivbild: Mostphotos

Kvinnor som tog tillskott av multivitaminer under graviditeten hade lägre risk att få ett barn som utvecklade autism. Det visar en stor studie bland svenska kvinnor och barn.

5 oktober 2017

Resultatet av studien kan inte slå fast orsak och verkan men visar att det kan finnas ett samband mellan den blivande mammans diet och risken att barnet får en autismdiagnos, enligt forskarna bakom studien som publicerats i BMJ.

Utvecklas under fostertiden

ASD, autism spectrum disorder, är ett samlingsnamn för en rad tillstånd som bland annat innefattar Aspergers syndrom, och som påverkar personens sociala förmågor, kommunikation, intressen och beteende.

Tidigare forskning har visat att ASD förmodligen utvecklas redan under fostertiden och att mammans diet under graviditeten kan spela en roll.

Ett internationellt forskningsteam, bland annat med med forskare från Karolinska institutet i Solna, har nu undersökt sambandet hos drygt 273 000 mamma-barn par i Sverige.

Kvinnornas användning av kosttillskott med multivitaminer, järn och folsyra jämfördes med om deras barn fått en ASD-diagnos eller inte.

För tidigt ändra riktlinjer

Analyserna visar att bland de kvinnor som tagit multivitaminer var risken lägre att deras barn fick en diagnos. Däremot kunde inte sambandet med järn eller folsyra fastställas.

Forskarna bakom studien påpekar att resultatet kan påverkas av andra faktorer som man försökt justera för. Men eftersom de använt flera avancerade analysmetoder och det handlar om en så stor grupp som undersökts pekar ändå mycket på att det finns ett samband mellan den blivande mammans nutrition och risken för autismdiagnos hos barnet.

Det är för tidigt att enbart utifrån denna studie förändra riktlinjer, men det här reser frågor som behöver få ett svar i fortsatt forskning, skriver de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida