barnmorskerättegången

Barnmorskan frias från vållande till barnets död

Barnmorskan frias från vållande till barnets död
Tingsrätten frikänner barnmorskan från vållande till annans död. Foto: TT

Barnmorskan som gav fel läkemedel frias. Tingsrättens samlade bedömning är att det inte kan sägas att barnet hade gått att rädda även om barnmorskan larmat och berättat om sitt misstag.

Barnmorskan har stått åtalad för att genom oaktsamhet ha vållat barnets död. Åklagaren menade att barnmorskans oaktsamhet var så grov att den var straffbar av tre skäl: hon gav fel läkemedel, hon larmade inte direkt efter och berättade inte heller för läkarna om felmedicineringen.

Men Attunda tingsrätt gör en annan bedömning och friar barnmorskan.

För sent för kejsarsnitt

Tingsrätten anser i domen att det var för sent för läkare att kunna ingripa och förhindra den vaginala förlossningen när den satt igång. Att hon inte berättade om felmedicineringen, eller försäkrade sig om att läkare larmats, kan därför inte sägas vara orsak till att barnet dog.

De bedömer att det inte hade gått att rädda barnet, även om barnmorskan skulle ha larmat och berättat om felmedicineringen för läkarna. Tingsrätten skriver att det inte är sannolikt att läkarna hunnit göra kejsarsnitt. Barnmorskan kan därför inte dömas för vållande till annans död.

Tingsrätten bygger den friande domen på alla vittnesmål och faktauppgifter som kom fram under den tre dagar långa rättegången i mars.

Inte straffbart misstag

Vad gäller att hon gav fel läkemedel anser de inte att det varit så klandervärt att oaktsamheten är straffbar. De väger in att arbetssituationen den natten var mycket ansträngd och att barnmorskan hade fog för att känna sig stressad. Flera vittnen, både läkarna och en barnmorskekollega, har bekräftat att det var en mycket pressad natt med många riskpatienter på avdelningen.

Stressen tillsammans med hennes relativt begränsade erfarenhet gör att tingsrätten kommer fram till att hennes förväxling av två läkemedel inte är ett misstag som är straffbart.

Tingsrätten har då även beaktat de höga krav som ändå måste ställas på sjukhuspersonal och läkemedelshantering.

Gav fel läkemedel

Barnmorskan gav den aktuella natten modern ett värkstimulerande i stället för värkhämmande läkemedel. Det värkhämmande läkemedlet var ordinerat sedan läkarna konstaterat att barnet låg med sätet först och de bedömt att förlossningen skulle ske genom kejsarsnitt dagen efter.

När barnmorskan gett fel läkemedel startade en störtförlossning då barnets huvud fastnade, vilket ledde till syrebrist. 17 dagar senare avled det svårt skadade barnet.

Läs våra tidigare artiklar om rättegången och händelsen här.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida