Barnmorska ger trygghet för hemlösa kvinnor

Barnmorska ger trygghet för hemlösa kvinnor
Projektet Kvinnovårdkedjan når utsatta kvinnor genom att en barnmorska söker upp dem för att göra undersökningar, ge råd och skriva ut preventivmedel. Foto: Anna Huerta

Utsatta kvinnor i Göteborg får hjälp i ett projekt där en barnmorska finns tillgänglig för samtal och undersökningar.

7 april 2014

För två år sedan startade Göteborgs stads socialförvaltning projektet Främjande av den sexuella hälsan inom Kvinnovårdkedjan. Sedan dess har över hundra hemlösa kvinnor fått råd, stöd och vård.

Göteborgs stads tidning, Vårt Göteborg, skriver att när projektet började var målet något diffust: att nå fler hemlösa kvinnor än tidigare med vård kring sexuell hälsa.

– Över hundra kvinnor har fått individuell rådgivning av barnmorska och 48 undersökningar har genomförts. Det är bra med tanke på den svårfångade målgruppen, säger projektledaren Frida Larsson till Vårt Göteborg.

Uppsökande barnmorska

Behovet av vård är stort, men många av kvinnorna har varit utsatta för sexuella övergrepp, söker inte själva hjälp och lägger sig inte gärna i en gynekologstol. I projektet, som startades med hjälp av bidrag från Brottsoffermyndigheten, anställdes en barnmorska som fick uppdraget att söka upp kvinnorna på boenden och öppna verksamheter.

När projektet utvärderas var responsen från kvinnorna positiv. 95 procent av dem hade hört talas om barnmorskan och upplevde det som en trygghet att hon finns tillgänglig för dem, enligt Vårt Göteborg.

Projektet fortsätter

Projekttiden har löpt ut, men tack vare de goda resultaten fortsätter det ytterligare ett år. Nu med hjälp av pengar från Folkhälsomyndigheten.

– Vi ska utveckla arbetssättet och kommer i större utsträckning att kunna bistå med till exempel preventivmedel, säger Frida Larsson till tidningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida