Barnmorska tappade nyfödd flicka i golvet

Olyckan kan ha berott på att hon försökte skydda perineum och därför inte hade båda händerna om barnet.

28 september 2015

Under förlossningen upptäckte barnmorskan att fosterljuden avvek så hon informerade den jourhavande gynekologen och även bakjouren. Ingen av dem kunde dock komma eftersom de var upptagna med en akut operation. I stället tog barnmorskan hjälp av en kollega.

För att barnet skulle födas fram snabbare utförde en undersköterska så kallad yttre press på kvinnans mage. Plötsligt fick mamman en kraftig krystvärk och rikligt med fostervatten sipprade ut, samtidigt som en flicka föddes.

Hade precis lärt sig

Kort före förlossningen hade barnmorskan fått lära sig en teknik för att skydda kvinnans perienum, mellangård. Med den ena handen gav hon därför stöd för barnets huvud medan hon med den andra handen gav stöd åt mammans bäckenbotten.

Navelsträngen brast

I ett klagomål som mamman har skickat till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, beskriver hon hur den nyfödda flickan tappades i golvet. Navelsträngen brast och flickan slog i huvudet.

Barnmorskan själv har i ett yttrande till Ivo förklarat att hon upplevde det som att barnet gled ner på golvet med sidan av kroppen först, inte huvudet. Däremot är det korrekt att navelsträngen gick av.

Direkt efteråt lyfte barnmorskan upp barnet och satte en peang på navelsträngen.

Efter en genomgång av journaler och de yttranden som gjorts från barnmorskan och hennes verksamhetschef konstaterar Ivo att det inte finns någon anledning för myndigheten att kritisera barnmorskan. Det som hände var inte förutsägbart och hon använde de hjälpmedel som är brukligt.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-32138/2014-9.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida