Barnmorskeförbundet vill diskutera direktutbildning med regeringen

Barnmorskeförbundet vill göra om barnmorskeutbildningen till en femårig direktutbildning och begär i en skrivelse till regeringen ett möte med företrädare för social- och utbildningsdepartementen för att diskutera frågan.

I dag är barnmorskeprogrammet en ett och ett halvtårig påbyggnad efter den treåriga sjuksköterskeutbildningen med krav på mellanliggande arbete som sjuksköterska i omkring ett år. Men många söker till utbildningarna och de flesta som blir antagna har arbetat i flera år innan de antas.

Dagens modell är onödigt dyr

Det innebär att det i dag tar mellan sex och tio år från det att studenten började sin utbildning tills han eller hon tar sin barnmorskeexamen.

Både ur ett samhälleligt perspektiv och för individen är det ett dyrare system än det skulle behöva vara, skriver Barnmorskeförbundet i sitt brev, och påminner samtidigt om att stora pensionsavgångar inom kort kommer att leda till ett underskott av barnmorskor som det med dagens modell kommer att ta lång tid att fylla.

Barnmorskeförbundet anser att en direktutbildning på minst fem år skulle vara en bättre modell än den nuvarande. Det skulle ge en utbildning som motsvarar de krav som ställs på dagens och morgondagens barnmorska, och samtidigt ge fler barnmorskor på kortare tid.

Flera högskolor är intresserade

En direktutbildning skulle dessutom ge studenterna en masterexamen utöver en yrkesexamen, där dagens utbildningssystem bara ger en magisterexamen.

Flera högskolor är intresserade av att få starta en femårig direktutbildning, skriver Barnmorskeförbundet vars utbildningsråd nu arbetar med att ta fram innehållet i en sådan utbildning och anpassningen till den reglering som gäller för legitimerade sjuksköterskors och barnmorskors utbildning i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida