Barnmorskeförbundet vill ha direktutbildning

Fem års direktutbildning till barnmorska kan bli verklighet inom en snar framtid. Ett utbildningsråd är just tillsatt som åker på internat i juni för att skriva ihop ett kursprogram.?

Programmet ska lämnas till Högskoleverket dit några högskolor kommer att ansöka om att få starta en försöksutbildning.

Utanför Sverige är det vanligt med direktutbildning till barnmorska och av och till har det diskuterats i Sverige också. Frågan väcktes igen i november då Vårdförbundet och Barnmorskeförbundet arrangerade en konferens med alla högskolor som utbildar barnmorskor.

Barnmorskornas ord­förande Ingela Wiklund ser en femårig utbildning framför sig som ger dubbelkompetens som både barnmorska och sjuksköterska, och där en masterkurs ingår.

Hon ser många fördelar med en direktutbildning:

  • Barnmorskekåren föryngras snabbare.
  • Med betygsintagning som till sjuksköterskeutbildningen blir det bara motiverade studenter som söker.
  • All undervisning anpassas direkt till det framtida yrket och studenterna har redan från början siktet inställt på barnmorskeuppdraget.

I dag når Sverige bara upp till den lägsta nivån i den internationella barnmorskeorganisationens utbildningsstandard — 3 års grundutbildning, plus 1,5 års vidareutbildning där minst 50 procent är verksamhetsförlagt. I realiteten tar det i snitt sju år att utbilda en barnmorska eftersom många dröjer längre mellan grund och vidareutbildning än de 1,5 yrkesår som krävs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida