Barnmorskor kan underlätta amning

Allt färre helammar vid sex månader visar Socialstyrelsens statistik från augusti.?

Barnmorskan och amningsexperten Kristin Svensson anser att vården kan förbättra amningssiffrorna.?

Hon ser flera faktorer som påverkar: hårt belastade barnmorskor som behöver tömma förlossningsrummet åt nästa födande för att få sjukhusekonomin att gå ihop. ??

Att tillägg, eller bankmjölk ges, vilket har ökat på bb, gör att mammorna kommer efter med sin mjölkproduktion och inte hinner bli trygga med amningen.?

— I våra enkäter vill 92 procent helamma från början och fem procent vill delamma. Att då få höra att man inte behöver amma om det krånglar upplevs av många som kränkande, säger Kristin Svensson på Karolinska universitetssjukhusets amningscentrum.??

Barnmorskor kan underlätta amningen mycket genom att undanröja hinder. Hud mot hud direkt efter förlossningen utvecklar amningsreflexerna, kvinnan blir bekräftad när barnet suger, och barnet får i sig råmjölk. Stressen i att födas minskar, blodsockret stabiliseras, barnet skriker mindre och håller värmen bättre.?

— Fyra av fem nyfödda skulle kunna ligga kvar på mammans mage direkt efter förlossningen utan avbrott tills de sugit eller somnat. Vi måste hitta sätt att få det så. Oavsett matningssätt är hud mot hud bra, säger Kristin Svensson.

Mest lästa artikel

Riktlinjerna för amningsstöd för sjuka eller för tidigt födda barn på neoiva av sjuksköterskan Kerstin Hedberg Nyqvist med flera i Journal of Human Lactation blev i augusti den mest lästa artikeln i förlagets 50 vetenskapliga tidskrifter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida