Arbetsmiljö

”Barnmorskorna hotas och gråter när de går hem”

”Barnmorskorna hotas och gråter när de går hem”
Barnmorskorna på Danderyds förlossningsklinik måste avvisa blivande föräldrar som står i dörren och vill ha hjälp. Arkivbild: Mostphotos

Blödningar hos nyförlösta ökar. Arga partners hotar barnmorskorna när blivande mammor nekas plats. Personalen på Danderyds förlossning beskriver en kaotisk situation i sin anmälan till Arbetsmiljöverket.

24 november 2016

Sedan BB Sophia tvingades stänga har förlossningsvården på Danderyds sjukhus i Stockholm varit hårt ansträngd. I slutet av sommaren sa två av barnmorskorna till Vårdfokus att trycket var högt, men att de hade svårt att hitta andra sjukhus att hänvisa till. De var oroliga – både för patientsäkerheten och för personalens hälsa.

Det har inte blivit bättre. I ett års tid har de förtroendevalda för Vårdförbundet och Kommunal försökt få klinikledningen att förstå att situationen är ohållbar.

– Hellre än att få ett nej åker många hit och ställer sig i dörren och det är inte lätt att avvisa en kvinna som kanske är i ett aktivt förlossningsskede. Dessutom blir barnmorskorna hotade över telefon av partners som är oroliga och inte vill acceptera att vi inte har möjlighet att ta hand om kvinnan, säger Dorieth Sone Zidaric, Vårdförbundets huvudskyddsombud på Danderyds förlossning.

Lider av stressymptom

Hon förstår deras oro. Det är ofta fullt på alla förlossningskliniker i Stockholm och då måste de hänvisa till städer i närheten. Till Södertälje, Uppsala, Västerås eller till och med Falun. Men om personalen inte orkar längre kommer det att bli det ännu värre.

Dorieth Sone Zidaric är orolig för personalens hälsa. Barnmorskor och undersköterskor lider av sömnlöshet, huvudvärk, ångest och ont i magen och upplever etisk stress över att inte kunna ge den vård de vill ge. Många undersköterskor är långtidssjukskrivna. Barnmorskorna slutar för att börja inom mödravården och få av dem som är kvar orkar arbeta heltid. På Danderyd har de förlorat mycket kompetens det senaste året.

För en vecka sedan fick Arbetsmiljöverket en anmälan med en begäran om föreläggande eller förbud från huvudskyddsombuden för Vårdförbundet och Kommunal. De hoppas att myndigheten ska få ledningen att förstå att något måste göras. Klinikledningen skriver i anmälan att de håller med om att situationen är allvarlig. Deras förklaring är att BB Sophia har stängt och att vårdvalet leder till att många kvinnor vill föda på Danderyd.

Behöver mer personal

Dorieth Sone Zidaric har hört förklaringen, men anser att ledningen för länge sedan borde ha vidtagit åtgärder.

– Efter att ha påtalat det här i över ett år är ser jag ledningens oförmåga att handla som en del av problemet. Det mest akuta är att vi behöver mer personal på golvet och vi behöver det dygnets alla timmar. Arbetstrycket är lika högt på helger och nätter – trots det har vi en lägre bemanning då, säger hon.

Hittills har ingen drabbats av någon allvarlig vårdskada. Dorieth Sone Zidaric säger att de har haft tur, men att det är nog så allvarligt att blödningar hos nyförlösta kvinnor har ökat och att barnmorskorna inte hinner göra de efterkontroller som de ska göra.

– Ledningen har framför allt ekonomin för ögonen och vi lägger en del av ansvaret på politikerna som beslutar över budgeten. Vår personal gråter när de går hem för att de inte har hunnit göra det de ska. Det måste bli en ändring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida