Barnmorskorna i Lund varnar för kaos på förlossningen i sommar

Barnmorskorna i Lund varnar för kaos på förlossningen i sommar
Pernilla Brandtman anser att patientsäkerheten är hotat på förlossningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund om inte ledningen omedelbart lyckas ta fram en fungerande handlingsplan

Hittills har ledningen inte gått med på att dra ner på antalet platser trots att det saknas tillräckligt med personal.

– Jag känner mig säker på mitt arbete och försöker göra ett så bra jobb som möjligt. Men med tanke på hur bemanningen ser ut i sommar oroar jag mig för att hamna i situationer som jag inte reder ut. Helt klart är patientsäkerheten hotad.

Det säger Pernilla Brandtman, som är skyddsombud på Skånes universitetssjukhus förlossningsavdelning i Lund.

Mycket värre än förra sommaren

Som det ser ut nu, när sommaren just börjat, fattas det barnmorskor till 270 pass under semesterperioden, enligt de beräkningar som Vårdförbundet gjort. Det är tre gånger så många jämfört med förra sommaren, då det saknades barnmorskor till 89 pass.

– Den gången klarade vi det, men i år kommer det absolut inte att fungera om inte ledningen omedelbart tar fram en fungerande handlingsplan, säger Pernilla Brandtman.

På förlossningen i Lund finns det tio vårdplatser. I normala fall är det fyra förlösande barnmorskor på plats som var och en ska kunna hantera två kvinnor som håller på att förlösas samt ibland även en förlöst kvinna.

Halverad personalstyrka på 40 pass

Enligt Vårdförbundets beräkningar kommer det under sommaren endast finnas tre förlösande barnmorskor på 230 av arbetspassen, vilket innebär att varje barnmorska kan tvingas ta ansvar för tre aktiva förlossningar samtidigt.

Under 40 pass kommer det bara att finnas två förlösande barnmorskor, då kan var och en av dem få ansvara för upp till fem aktiva förlossningar samtidigt.

– Det är inte rimligt. Arbetsmiljön blir odräglig samtidigt som patientsäkerheten riskeras. Risken är att det blir så tufft att flera av våra barnmorskor kommer att säga upp sig, säger Pernilla Brandtman.

I dag är det ungefär lika många oerfarna som erfarna barnmorskor på förlossningsenheten i Lund. Det innebär att barnmorskor med bara några få års erfarenhet tvingas ta rollen som koordinator.

Mindre erfarna får större ansvar

Koordinatorns uppgift är att hålla uppsikt över samtliga rum, granska alla ctg-kurvor, ta emot samtal från födande kvinnor och bedöma om de ska tas in eller inte. Koordinatorn ska också hjälpa till när sugklocka används, vid tvillingförlossningar, om en kvinna blöder mycket och dessutom hjälpa nya barnmorskor att göra korrekta bedömningar.

– Det är ett stort ansvar. Tidigare hette det att man skulle ha minst fem års erfarenhet för att arbeta som koordinator. Men det går inte längre eftersom det saknas tillräckligt med erfarna barnmorskor, säger Pernilla Brandtman.

Brev till ledningen

I går kväll samlades barnmorskorna på förlossningen tillsamman med Vårdförbundets ordförande Mats Runsten. Efter det har Vårdförbundet skickat ett brev till ledningen där man begär att antalet platser anpassas till bemanningen och att man stänger en förlossningsavdelning, exempelvis i Ystad, för att kunna omdirigera personal till övriga förlossningsenheter.

Dessutom kräver man att en extra förlossningsjour ska finnas på sjukhuset.

– Den nuvarande jouren har ansvar för hela huset. Eftersom vi är underbemannade kommer vi att behöva extra hjälp i sommar, säger Pernilla Brandtman.

Brevet är skickat till barnmorskan och områdeschefen för obstetriken på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, Ann-Kristin Eriksson Herzog.

Har en annan bild

Hon håller med om att läget är besvärligt men är inte överens med Vårdförbundet om hur många pass det saknas barnmorskor till. Enligt henne fattas det personal till cirka 120 pass, och inte 270 som Vårdförbundets beräkningar visat.

Samtidigt berättar hon att verksamhetschefen beslutat att man kan klara sig med en minimibemanning med tre förlösande barnmorskor. Och räknar man på det sättet fattas det enligt Ann-Kristin Eriksson Herzog bara barnmorskor till sju arbetspass, inte 40 som Vårdförbundets siffror visar.

Om man ska dra ner på antalet platser eller inte kan Ann-Kristin Eriksson Herzog inte svara på i nuläget eftersom varken verksamhetschefen eller den HR-ansvarige finns på plats i dag.

Vårdförbundet har krävt svar senast den 11 juni, och det kommer det också att få enligt Ann-Kristin Eriksson Herzog.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida