Debatt

Barnmorskorna kräver mer inflytande

Barnmorskorna kräver mer inflytande
Mia Ahlberg, Barnmorskeförbundets ordförande.

På flera håll försöker man lösa krisen i mödra- och förlossningsvården med korsiktiga och dyra lösningar, istället för att hantera grundproblemen. Barnmorskeförbundet vill nu se en nationell översyn.

Sveriges unika system för mödra- och förlossningshälsovård håller på att gå förlorat. I dag arbetar var tionde barnmorska med något annat, varför är inte klarlagt, skriver Barnmorskeförbundet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Svenska barnmorskor väljer också att arbeta i Norge för att arbetsmiljön där är lugnare och lönen högre. Andra barnmorskor frilansar i svensk sjukvård.

När omsättningen är hög på barnmorskor saknas kontinuitet och det får allvarliga konsekvenser för kvinnosjukvården, anser Barnmorskeförbundet och frågar hur svensk vård ska få tillbaka barnmorskorna.

Barnmorskeförbundet menar att det är den underfinansierade kvinnosjukvården som skapar barnmorskebristen och förutsättningarna för dem att arbeta professionellt. Barnmorskorna tar sitt ansvar och säger ifrån. Men de undrar vem som tar ansvar för att organisera vården utifrån de behov som finns och lyssnar på familjernas individuella behov och önskemål.

Det finns bara en lösning, skriver Barnmorskeförbundet: Att tillgodose barnmorskornas behov av en rimlig arbetsbörda, tid för återhämtning och att de får ha större påverkan på hur vården ska utvecklas och organiseras.

Förbundet har bjudit in hälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström för att diskutera krisen i mödra- och förlossningsvården. De kräver en nationell översyn av hur systemet inom mödra-och förlossningsvården ska kunna bibehållas och utvecklas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida