Behövs rutinen med navelsträngsprov?

Behövs rutinen med navelsträngsprov?
Det är onödigt att alltid ta navelsträngsprov, anser bland andra Ingela Wiklund. Foto: Mostphotos

Det räcker att ta prov på påverkade barn, anser bland andra Barnmorskeförbundets ord­förande Ingela Wiklund.??

De blodprover från navelsträngen som sedan länge tas strax efter födseln för att mäta barnets syra-bas-status under förlossningen är inte nödvändiga för alla barn. Det anser Ingela Wiklund och en grupp barnmorskor, barn- och förlossningsläkare som föreslår att proverna inte längre ska tas rutinmässigt.

?Varken barn, föräldrar eller vårdpersonal har någon nytta av proverna när barnet förlösts utan tecken på asfyxi och har full apgar-poäng efter en normal förlossning. Proverna infördes för att objektivt mäta hur barnet har mått, men de har visat sig vara ett dåligt sätt att mäta vårdkvaliteten eftersom värdena har en relativt stor felmarginal. Friska barn kan ha avvikande värden och sjuka barn normala, enligt gruppen som vill att proverna tas bort.??

De anser att tydliga nationella riktlinjer, eller rekommendationer, behöver tas fram för vilka indikationer som ska ligga till grund för provtagningen. Totalt motsvarar proven en kostnad på drygt 8,7 miljoner kronor årligen, anger motståndarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida