”Betala för en egen barnmorska”

”Betala för en egen barnmorska”
Affärsidén stred mot lagen, enligt Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Foto: Istockphoto

Frilansande barnmorskor kunde ta 20?000 för att stötta vid förlossningen på sjukhus. Efter Vårdfokus artiklar stoppades verksamheten av landstinget.

I Stockholm hade en ny, parallell verksamhet vuxit fram vid sidan av den offentliga vården: Privata barnmorskor med egna företag som tog betalt för att bistå den gravida kvinnan före, under och efter förlossningen. På nätet marknadsförde de sig som ett alternativ till den traditionella förlossningsvården och barnmorskorna följde med sina kunder till sjukhuset när det var dags att föda. Prislappen var 24 000 kronor för en förstföderska, och 20 000 för en omföderska. Målgruppen var gravida som ville ha extra stöd, men här fanns även kvinnor som oroats av de svarta rubrikerna om krisen i förlossningsvården. ?

Verksamheten har pågått i flera år och de privata barnmorskorna, ett tiotal som frilansar vid sidan om sina vanliga anställningar inom landstinget, har följt med sina kunder till flera förlossningskliniker, till exempel Södertälje sjukhus, Södersjukhuset och BB Stockholm.

??Ann Petrén är barnmorska och en av dem som driver ett företag vid sidan av jobbet på BB Sophia.?

— När vi åker med en kund till ett annat sjukhus har vi mer rollen som doula, även om vi i sällsynta fall även deltar i själva förlossningen. Men när vi åker till de sjukhus där vi själva har anställningar, jobbar vi och gör allt som en vanlig barnmorska gör, berättade hon för Vårdfokus.??

När Vårdfokus rapporterade om detta på webben i början av april slog Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, fast att en sådan verksamhet är olaglig.?

— Det här låter väldigt konstigt och skulle i så fall bryta mot såväl hälso- och sjukvårdslagen, patientdatalagen och mycket mer. Vem har ansvaret? Landstinget, eller företaget? Om det till exempel skulle inträffa en avvikelse finns det två olika vårdgivare, det fungerar inte ansvarsmässigt, sa enhetschefen Lena Renman. ?

Dessutom väckte upplägget frågor om vilken bisyssla som är okej.?

— De privata barnmorskorna tar betalt från sina kunder men använder sedan landstingets lokaler och resurser. Det undrar jag om arbetsgivaren godkänner, sa Lena Renman också.

Frilansandet har inte varit känt vare sig hos landstinget eller i alla chefsled på sjukhusen och efter Vårdfokus rapportering kallade landstinget till sig alla ansvariga för att undersöka omfattningen. Man beslutade också att stoppa verksamheten och skicka ut nya riktlinjer som klargör att detta inte är tillåtet.?

— Det som Vårdfokus beskrev i artikeln har uppenbarligen förekommit och det är helt oacceptabelt, säger Leif Karnström, avdelningschef på hälso– och sjukvårdsförvaltningen.??

Sven Klaesson är verksamhetschef på Södertälje sjukhus där barnmorskor har tagit betalt. Han poängterar att kvinnor som behöver särskilt stöd ska få det, men inte via privata företag utan genom sjukhusets särskilda Auroramottagning.?

— Jag ser en uppenbar risk att förlossningsvården kommersialiseras. Vi ska inte ha någon särbehandling av patienter och kan varken garantera en plats eller vem som ska förlösa. Om detta ska det inte råda någon som helst tvekan, säger han.

?De frilansande barnmorskorna erbjuder nu enbart stöd som doula mot betalning. De arbetar också med hemförlossningar enligt avtal med landstinget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida