Bristande information kan ha bidragit till fosters död

Bristande information kan ha bidragit till fosters död
Fyra dagar efter provtagningen startade kvinnans förlossning, men det konstaterades att fostret dött inne i magen. Arkivbild: Colourbox

Runt midsommar, några veckor innan kvinnan skulle föda, drabbades hon av intensiv klåda. Men felaktiv information från vårdpersonalen gjorde att hennes provtagningar fördröjdes. Kort därefter dog hennes barn i magen.

20 december 2011

Felet låg i bristande information och kompetens. Det är Socialstyrelsens analys av händelsen som ledde till att en 30-årig kvinna från Norrbotten i juni i år förlorade sitt väntade barn på grund av patologiskt förhöjda värden av gallsyror.

Bland annat anser myndigheten att barnmorskan vid sjukvårdsrådgivningen, som kvinnan talade med, borde ha berättat att man bör vara fastande inför läkarbesöket. Distriktsläkaren borde också ha känt till hur rutinerna ser ut vid graviditetsklåda och därför ha ordinerat kompletterande prover.

Socialstyrelsen kan inte avgöra om ett annat händelseförlopp hade kunnat förhindra barnets död men slår fast att risken hade minskat. I övrigt är man nöjd med den interna utredning som gjorts och de åtgärder som har vidtagits från vårdgivarnas sida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida