Bristande kvalitet på barnmorskeutbildningar

Tre barnmorskeutbildningar får inte godkänt efter Universitetskanslersämbetets granskning. Riskerar att förlora examensrätten.

Omdömet bristande kvalitet drabbar barnmorskeutbildningarna vid Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola samt Karolinska institutets magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Ingen av de tre utbildningarna brister i alla examensmål, men för ett antal mål når man inte tillräckligt hög kvalitet, skriver Universitetskanslerämbetet.

Därmed uppfyller de inte de krav som ställs och om bristerna finns kvar vid uppföljningen om ett år förlorar lärosätena då sitt examenstillstånd.

I universitetskanslersämbetets utvärdering ingår utbildningar som leder till en barnmorskeexamen eller till en magister- eller masterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa samt internationell hälsa. Det rör sig om 18 utbildningar vid 11 universitet och högskolor.

Även om de övriga lärosätena blev godkända lyckades ingen få det högsta omdömet, mycket hög kvalitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida