CTG-rutin ifrågasätts

Evidens. Det finns inga bevis för att intagnings-ctg förbättrar utfallet av förlossningen för lågriskkvinnor. Däremot ökar interventionerna. Barnmorskeförbundet vill ha bort rutinen.

I slutet av 1980-talet infördes i Norden rutinen med 20 minuters ctg-registrering vid ankomsten till förlossningsavdelningen. Det skedde efter en svensk observationsstudie på drygt tusen kvinnor i Singapore för att hitta förlossningsstressade barn.

Rutinen har diskuterats mycket internationellt. Sedan länge finns det evidens för att den ökar antalet interventioner utan att förbättra förlossningsutfallet, och förra våren konstaterade även en Cochrane-genomgång att det saknas bevis för att intagnings-ctg har några fördelar för lågriskkvinnor i värkar. Tvärtom förmodades andelen kejsarsnitt kunna öka med upp till 20 procent.

Fynden stödjer rekommendationen att inte använda intagnings-ctg som rutin på lågriskkvinnor, skrev forskarna.

I år publicerade barnmorskan och forskaren Ellen Blix en genomgång av studierna på området och kom fram till samma resultat. Dessutom såg hon att rutinanvändning på lågriskkvinnor ökar andelen kontinuerligt ctg och andelen skalpprov. Det prognostiska värdet är ringa, tillförlitligheten varierar, och det finns inga bevis för att ingångs-ctg har fördelar, är hennes slutsats.

Norge slopade rutinen redan 2006. Där har klara riktlinjer införts för vilka som är lågriskkvinnor och barnmorskorna lärts upp att använda tratt eller doppler. Danmark och Island rekommenderar inte heller längre testet som rutin för lågriskkvinnor. Men i Sverige och Finland är rutinen kvar.

Enligt Lennart Nordström, över­läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, är intagnings-ctg en del av fosterövervakningen som, om man använder ctg , inte går att isolera och diskutera för sig.

— Tycker man att det är värt att minska antalet barn med den allvarliga komplikationen nyföddhetskramp med 50 procent så använder man ctg under förlossningen, inklusive intagnings-ctg, även om vi vet att det ökar antalet snitt och sugklockor. Om man inte gör testet vid ankomsten, när ska det i så fall göras? undrar Lennart Nordström.

Om ctg:t är normalt räcker det sedan med kontroll varannan timme på lågriskkvinnor, anser han. Men Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund hävdar att det saknas vetenskapligt stöd för det. Efter ett normalt intagnings-ctg är det ofta barnmorskan som beslutar om och när en ny kontroll ska göras, om det inte finns lokala riktlinjer som anger något annat.

— Om vi till en början kunde sluta använda ctg i tid och otid under förlossningen skulle mycket vara vunnet. Intagningstest med ctg på friska gravida som rutin är något vi måste diskutera gemensamt, men i svensk förlossningsvård är vi inte eniga än, konstaterar Ingela Wiklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida