De födande mammornas skrik ger barnmorskorna hörselproblem

De födande mammornas skrik ger barnmorskorna hörselproblem
Sofie Fredriksson vid enheten för arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska akademin i Göteborg har studerat ljudnivåerna på en förlossningsavdelning.

Hälften av förlossningspersonalen lider av hörselbesvär, visar ny studie.

Studien har gjorts av audionomen och doktoranden Sofie Fredriksson vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Hon har undersökt ljudnivåerna på förlossningen på Sahlgrenska sjukhuset/Östra, som är en av de största förlossningsavdelningarna i landet.

När hon inledde sin studie var det bara några enstaka personer på avdelningen som använde sig av hörselskydd. Men efter hennes undersökning har arbetsgivaren sett till att sådana köpts in till all personal.

Mer än hälften hade hörselproblem

Sofie Fredriksson kunde nämligen visa att hela 55 procent av den förlossningspersonal som deltog i studien upplevde någon form av hörselrelaterade besvär.

Vanligast var ljudtrötthet och svårigheter att uppfatta tal.

Ljudtrötthet kan liknas vid att öronen efter en arbetsdag är så ”trötta” att personalen på sin fritid inte orkar vistas i miljöer där det förekommer mycket ljud.

Under nästan hälften av arbetspassen överskred ljudnivån 80 decibel dBA Leq (se faktaruta). Det motsvarar det lägre så kallade insatsvärdet där Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivaren gör någonting åt bullernivån på en arbetsplats.

Under en mindre del av arbetspassen överskreds även det högre insatsvärdet på 85 decibel dBA Leq.

Högt som vid en rockkonsert

Vid enstaka tillfällen, exempelvis när kvinnan skrek under förslossningen, kunde ljudnivån överstiga hela 115 decibel dB LAFmax, vilket är maxvärdet för vad Arbetsmiljöverket tillåter under kortare perioder. Ljudnivån kan liknas vid den som uppstår när det dånar som värst vid en rockkonsert.

Under 61 arbetspass på förlossningsavdelningen överskreds maxnivån på 115 decibel vid 50 tillfällen.

– Hade det varit en byggarbetsplats skulle det ha funnits skyltar som varnar för att man måste ha hörselskydd på sig. Men det skulle nog kännas konstigt på en förlossningsavdelning, säger Sofie Fredriksson.

Däremot anser hon att arbetsgivaren måste erbjuda personalen hörselskydd som skyddar från allt för höga ljudnivåer.

– I dag finns det diskreta öronproppar som dämpar lagom mycket och som samtidigt inte förhindrar samtal, säger Sofie Fredriksson.

Knep för att dämpa ljudet

Numera finns det sådana hörselskydd på Östras förlossningsavdelning, men det gjorde det alltså inte när undersökningen genomfördes. Istället beskrev personalen andra knep som de tog till. Exempelvis att be mammorna skrika i lustgasmasken eller att fokusera på att krysta i stället för att skrika.

Förutom att det bör finnas hörselskydd anser Sofie Fredriksson att det också bör finnas avskilda rum dit personalen kan gå för att få en stunds ”ljudvila” mellan förlossningarna. Exempelvis tysta administrativa utrymmen eller andra mer dämpade och avslappnande rum för patientrapportering, diskussioner, raster och pauser.

Enligt Sofie Fredriksson gör möjligheterna till ”ljudvila” att den totala bullerdosen minskas, vilket i sig kan minska risken för hörselskada.

dBA Leq & dB LAFmax

  • dBA Leq kan liknas vid en genomsnittlig ljudnivå mätt under en längre tid, vid arbetsmiljöbedömning vanligen åtta timmar, med ett filter som ska motsvara hörselns känslighet för olika frekvenser.
  • dB LAFmax innebär en ljudnivå mätt under en mycket kort tid (125 millisekunder), vilket ungefär motsvarar örats förmåga att uppfatta fulla volymen av ett plötsligt ljud. Även denna nivå mäts med filter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida