Minskar utsläpp av lustgas

2 december 2015

3,5 miljoner har lands?tinget i Västerbotten fått av Naturvårdsverket till en anläggning som bryter ner lustgas på Norrlands universitetssjukhus. Då den tas i bruk ska utsläppen av lustgas minska med 500 ton koldioxid om året, vilket innebär en halvering. Pengarna täcker halva byggkostnaden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida