Elva spädbarn döda eller hjärnskadade på grund av bristande CTG-övervakning

På tre år har elva spädbarn i Danmark dött eller drabbats av hjärnskador i samband med födseln för att barnmorskorna och läkarna inte har hanterat CTG-övervakningen på rätt sätt.

20 januari 2012

Samtliga barn hade klarat sig utan men om övervakningen hade skötts korrekt, konstateras i den rapport från det danska Patientombudet, som beskriver händelserna.

CTG, cardiotocografi, är en elektronisk metod för att mäta fostrets hjärtaktivitet.

– Om barnmorskorna och läkarna hade slagit på CTG:n när det var behov för det, hade tolkat CTG-kurvorna korrekt och agerat utefter vad kurvorna visade skulle de här barnen ha överlevt eller sluppit hjärnskador, säger gynekologen och överläkaren Charlotte Wilken-Jensen till den danska tidningen Politiken.

Ordföranden för det danska barnmorskeförbundet, Lillian Bondo, beklagar att det kan ske så allvarliga fel inom förlossningsverksamheten.

– Det är olyckligt när det sker. Även om vi är människor och det är mänskligt att fela så är det här något som bara inte får hända, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida