Få barnmorskor kan hormonfritt

Få barnmorskor kan hormonfritt
Barnmorskan Birgit Linderoth har specialiserat sig på alternativa preventivmedel. Foto: Annika Björndotter

Kompetens. Fler och fler kvinnor önskar alternativa preventivmetoder. Men det kan vara svårt att hitta barnmorskor med tillräcklig kunskap.

Många unga flickor som börjat med p-piller slutar efter några år och stu­dier visar att var fjärde ung kvinna sedan saknar preventivmedel. I magisteruppsatsen Attityder till hormonella preventivmedel bland kvinnor 20-24 år i Stockholms län från förra året var hormonella preventivmetoder för de flesta av de unga kvinnorna lika med p-piller och barnmorskan hade aldrig tagit upp p-ring, p-plåster och spiral som alternativ. ??

Nu vill dock allt fler ha helt hormonfria medel, både av hälsoskäl och av miljö­skäl. Till exempel kopparspiral, cervixpessar, vaginalpessar, kondom för kvinnor och män samt naturlig familjeplanering. 1974—2010 var pessar helt subventionerat i Sverige. Sedan fick landstingen be­stämma själva om kvinnor skulle erbjudas subventionerade pessar och kopparspiraler. Preventivmedel utan hormoner räknas som medicintekniska produkter och ingår inte i Läkemedelsförmånslistan. Ofta är ingångskostnaden hög även om de är kostnadseffektiva i längden och vissa landsting subventionerar en del av dem.

??P-stav, hormonspiral och kopparspiral är långtidsverkande preventivmedel, LARC, long-acting reversible contraceptive methods. De innehåller lite eller inga hormoner, är kostnadseffektiva och skyddar effektivt mot graviditet eftersom de inte går att glömma. De är dock fortfarande ganska ovanliga, särskilt bland unga kvinnor. I en svensk studie uppgav bara sex procent av de intervjuade gynekologerna och barnmorsk­orna att de brukade skriva ut något av medlen. Om en kvinna valde spiral hade initiativet kommit från henne själv för att någon hade rekommenderat det. Mer sällan kom förslaget från sjukvårdspersonalen. ?

— Kvinnor får inte alltid tillräcklig och saklig information och hjälp med de hormonfria metoder som finns, för barnmorskorna får inte utbildning på alternativ. Det är ett behov som inte mötts, säger barnmorskan Birgit Lindroth.

?Hennes intresse för preventivmedel och alternativ vaknade i tonåren och var orsaken till att hon utbildade sig till barnmorska. Under årens lopp har hon haft kontakt med över 5 000 kvinnor om alternativa metoder och hon har själv tagit in två nya pessar till Sverige.

?Nu åker hon runt och informerar kvinnor och barnmorskor i och utanför Sverige som frilansande ”grön barnmorska”. ??

— Får kvinnorna inte information blir de hänvisade till nätet, men fler och fler barnmorskor börjar intressera sig för alternativa preventivmetoder. Jag är inte emot hormonella preventivmedel — utom p-piller som påverkar miljön för mycket — men alla ska kunna hitta det som passar dem bäst och de bör få veta vad de använder och hur det påverkar kropp och miljö. Pessar är inte lika säkert som hormonspiral men många vill hellre ha något de trivs med även om det inte är lika säkert.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida