Få ungdomsmottagningar rekommenderar hiv-testning

Få ungdomsmottagningar rekommenderar hiv-testning
På var tionde ungdomsmottagning råddes kvinnan att inte hiv-testa sig, trots att hon sade sig ha haft upprepat oskyddat sex med en okänd man.

Bara på en fjärdedel av landets ungdomsmottagningar rekommenderades hiv-testning när en ung kvinna ringde och sade att hon hade haft upprepat oskyddat sex med en okänd man. De flesta rådgivarna var barnmorskor. UPPDATERAD

Det visar en studie från Karolinska institutet som redovisas i senaste numret av Läkartidningen.

De kvinnliga barnmorskestudenter som agerade orolig ungdom nådde per telefon 219 av landets 270 ungdomsmottagningar. På 20 av mottagningarna avråddes den som ringde från att testa sig och på 144 fick hon otydliga svar på frågan om hon borde göra det. De som svarade verkade inte veta vad de skulle svara.

Frågar mer om mannen

Flest rekommendationer att gå och testa sig fick kvinnan av ungdomsmottagningarna i Stockholms län. Av de 41 mottagningarna uppmanade 17 henne att göra det.

I Skåne gjorde 3 av 9 det och i Västra Götaland bara 3 av 20.

Lika många i Västra Götaland som sade att kvinnan borde testa sig sade klart och tydligt nej till det, mot bara två i Stockholm och 1 av 9 i Skåne.

På mer än hälften av mottagningarna fick kvinnan som ringde frågor som skulle ringa in partnerns riskprofil innan de kom med sin rekommendation. Trots att hon då uppgav att hon knappt kände honom, att de bara träffades på fester, och trots att hon konsekvent svarade att hon inte visste på alla följdfrågor var det bara 13 procent som frågade om hennes sexliv och bara 1 procent som frågade om hon hade haft oskyddat sex med någon annan tidigare.

Varnar för grupptänkande

Bara på 26 av de 219 ungdomsmottagningarna förslogs att kvinnan skulle använda kondom i fortsättningen. Däremot tyckte över hälften av alla att kvinnan skulle testa sig för klamydia.

Mer än 90 procent av rådgivarna fokuserade på mannens sexualvanor, som viktigare än hennes egna. Särskilt hans utlandsvistelser och ursprung. Ett afrikanskt ursprung tillmättes stor betydelse, skriver forskarna som varnar för att ett riskgruppstänkande spär på fördomar.

Artikeln i läkartidningen är skriven av en specialistläkare i infektionsmedicin och en barnmorska på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och redovisar den studie barnmorskan gjorde som examensarbete på utbildningen på Karolinska institutet tillsammans med en annan student och med specialistläkaren som handledare. 

Redan i december 2010 skrev Vårdfokus om undersökningen sedan barnmorskestudenten och specialistläkaren skrivit en debattartikel om sin undersökning på SvD Opinion tillsammans med företrädare för Noaks Ark.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida