Färre drabbas av syrebrist

5 februari 2014

Enligt patientförsäkringen Löf minskar antalet barn som drabbas av fosterasfyxi i Sverige. En norsk studie av 15 års ärenden med skadeståndskrav gentemot deras patientförsäkring visar att asfyxierna oftast beror på bristande foster­övervakning, otillräckliga kliniska färdigheter och underlåtenhet att tillkalla högre medicinsk kompetens. Enligt Löf är orsakerna desamma.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida