utredda fall

Fick rådet att stanna hemma – barnet dog i magen

Kvinnan ringde till Kvinnokliniken vid sjukhuset på grund av att hon känt minskade fosterrörelser — men fick rådet att vänta till ett inplanerat besök dagen därpå. Då var det för sent.

21 augusti 2018

Det är kvinnans mamma som gjort anmälan och berättar att det var hon som fick ringa till sjukhuset på kvällen när dottern upplevde att fosterrörelserna avtagit. Anledningen är att dottern och hennes man är hörselskadade och kommunicerar med teckenspråk.

Dottern hade drabbats av havandeskapsförgiftning vid en tidigare graviditet och gick även nu på extra kontroller på barnmorskemottagningen på grund av stigande blodtryck.

Vid en sådan kontroll upptäcktes att blodtrycket hade ökat ännu mer och kvinnan hade även sammadragningar. Ett besök bokades in på sjukhusets specialistmödravård dagen därpå. Men på kvällen kände kvinnan att fosterrörelserna minskade och hennes mamma ringde sjukhuset. De fick då rådet att dricka kallt vatten och putta på magen och invänta det planerade besöket dagen efter. Vid undersökningen dagen därpå upptäcktes det att barnet hade dött i magen.

Kvinnokliniken vid sjukhuset kritiseras nu av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Telefonsamtalet borde ha lett till att kvinnan fått komma till förlossningsavdelningen direkt för kontroll av blodtryck och ctg-registrering. Den medicinska handläggningen har inte skett i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och kraven på sakkunnig och omsorgsfull vård uppfylldes inte, skriver Ivo i sitt beslut.

Ivo kritiserar också Kvinnokliniken för att man inte dokumenterat samtalet. Enligt verksamhetschefen saknas nämligen dokumentation om telefonsamtalet i journalhandlingarna.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-44731/2017-27

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida