Fler gravida får antidepressiva

5 mars 2014

På sex år har antalet gravida som behandlas med antidepressiva läkemedel ökat med 55 procent mot en ökningsgrad på 10 procent i befolkningen i övrigt, detta sedan nyare studier tonat ner riskerna.?

Man vet inte vilka effekter medicineringen har på lång sikt eller hur den påverkar barnets utveckling. Men vid svår depression kan det vara livshotande att inte behandla. 2012 tog drygt 4 000 gravida kvinnor ut recept på antidepressiv medicin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida