Utredda fall

Födande kvinna fick inte den smärtlindring hon blivit lovad

När en gravid kvinna kom till BB i Lund för att föda hade hon med sig sin vårdplan där det tydligt framgick att hon behövde tidig smärtlindring. Ändå dröjde det 2,5 timmar innan en barnmorska dök upp och gav henne lustgas och morfin.

Vårdplanen hade skrivits på grund av att kvinnan hade haft traumatiska upplevelser vid en tidigare förlossning.

Det framgår av en anmälan som kvinnan gjort till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Enligt kvinnan bet inte den smärtlindring hon fick eftersom den gavs alldeles för sent. Hon hade bett om en epiduralbedövning men fått svaret att narkosläkaren var upptagen.

Vrålade i lusgasmasken

I anmälan beskriver hon hur hon oavbrutet vrålade i lustgasmasken, slog sig själv i ansiktet med knytnävarna och drog ut delar av sitt hår med rötterna. Allt för att försöka avleda smärtan.

När barnmorskan senare kom in för att slutföra förlossningen hade hon med sig en assisterande barnmorska. Utan att först informera kvinnan tryckte den assisterande barnmorskan ner underarmen och armbågen i magen på henne, så kallad yttre press.

”…det gör vansinnigt ont och jag vrålar åt henne att sluta, men det gör hon inte. Oforcerad utdrivning hade jag skrivit i förlossningsbrevet, men varken detta eller mina verbala protester tas det hänsyn till. Med tanke på hur oerhört starka värkar jag hade så har detta definitivt inte behövts. Jag upplever det som ett stort övergrepp”, skriver kvinnan.

Hög arbetsbelastning

Ivo kritiserar vårdgivaren för att kvinnan inte fick det stöd som hon hade behövt, vilket berodde på hög arbetsbelastning. I sitt beslut skriver myndigheten att en god vård bland annat innebär att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses.

Och enligt Ivo bör yttre press bara användas i samråd med patienten.

Myndigheten kritiserar även barnmorskan för att hon brast i sin skyldighet att dokumentera. I patientens inskrivningsanteckning, som dokumenterats av BB, saknas information om den vårdplan som var överenskommen med patienten. Det saknas även dokumentation om den yttre press som utfördes.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-36324/2017-15.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida