Utredda fall

Födde stående – barnet föll i golvet

En kvinna i Skåne födde sitt barn stående. Eftersom ingen personal fanns hos henne ramlade den nyfödde rakt ner i golvet, vilket gjorde kvinnan livrädd. Nu kritiseras vårdgivaren för att inte ha haft tillräckligt med personal.

9 februari 2018

Mamman låg i ett rum på förlossningsavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. På grund av havandeskapsförgiftning var förlossningen igångsatt.

Den patientansvariga barnmorskan var tidvis upptagen med en annan patient. En barnmorska som fungerade som koordinator på avdelningen hjälpte emellanåt till. Men när kvinnan väl födde fanns ingen barnmorska hos henne.

Ensam när barnet kom

I ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, beskriver mamman hur dramatiskt hon upplevde situationen. Hon berättar hur personalen i slutskedet av förlossningen drog upp henne ur sängen och ställde henne upp, hängandes i en gåstol.

”Jag skrek av desperat rädsla: Snälla, lämna mig inte, han kommer nu.”

Förutom maken fanns bara en undersköterska kvar hos mamman. Men när undersköterskan förstod att kvinnan var på väg att föda lämnade hon rummet för att hämta en barnmorska. Under tiden födde kvinnan en son, som ramlade rakt ner i golvet. I fallet gick navelsträngen av.

Mamman berättar att hon först trodde att sonen var död, där han låg helt tyst och stilla på det blodiga golvet.

Senare konstaterades att barnet inte hade några skador.

Hög arbetsbelastning

Enligt ledningen på kvinnokliniken var arbetsbelastningen så hög vid tillfället att det inte hade funits någon möjlighet för barnmorskan att närvara hos patienten.

Ingen enskild barnmorska kritiseras för händelsen. Däremot kritiseras vårdgivaren för att omhändertagandet av patienten inte uppfyllde kraven på en god och säker vård. Där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det enligt hälso- och sjukvårdslagen finnas den personal som behövs för att god vård ska kunna ges, konstaterar Ivo i sitt beslut.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-40930/2017-11.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida