Förhöjd risk för astma

Barn födda i vecka 37 och 38 har tio procents högre risk att få astma jämfört med barn födda i vecka 39-41.

2 januari 2013

Det visar en avhandling från Linköpings universitet. Men även miljöfaktorer spelar in. Barn som adopterades av svenska föräldrar före ett års ålder löpte en dubbelt så stor risk att utveckla astma jämfört med barn som hade adopterats efter fyra års ålder. Data från det medicinska födelseregistret för över en miljon barn födda mellan 1987 och 2000 jämfördes med uttag av astmamedicin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida