Forskning ska minska slentriansnitt?

Europeiska kvinnor som fött barn med kejsarsnitt föder ofta även nästa barn med snitt. EU-projektet Opti birth får tre miljoner euro för att ändra på det.

Projektets svenska del leds av barnmorskan Ingela Lundgren vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Sverige, Finland och Nederländerna är förebilder. Här föder hälften av kvinnorna vaginalt efter tidigare kejsarsnitt, medan färre än var tredje gör det i till exempel Tyskland och Irland.

Tolv forskarlag från åtta länder ska kartlägga varför. Sedan ska ett nytt program testas som ger kvinnorna bättre stöd.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida