Personcentrerad vård

Först i Sverige med kulturtolkar

Först i Sverige med kulturtolkar
Kulturtolkarna Mona Omar, Ronask Koteli, Khadra Mahmud och Hala Kalioundji. Foto: VG-regionens presstjänst

För att göra sina patienter mer delaktiga och trygga har NU-sjukvårdens kvinnoklinik anställt tolkar med mångkulturell kunskap.

De fyra kulturtolkarna arbetar på NU-sjukvårdens kvinnoklinik sedan några veckor tillbaka. De är utbildade undersköterskor och pratar förutom svenska även arabiska och somaliska.

NU-sjukvården är först i Sverige med att ha egna anställda kulturtolkar, med erfarenhet och kunskap som gör att de kan överbrygga kulturskillnader mellan patienter och personal.

Större trygghet

Genom att förbereda patienterna, förklara hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar och ta reda på vilka behov patienterna har så skapas större trygghet i mötet med vården och delaktigheten ökar.

När kulturtolkarna är med får personalen ofta mer utförliga svar på sina frågor och därmed en rikare bild av patienternas symptom. Det gör det lättare att ställa en bra diagnos, vilket ger bättre vård. Både personal och patienter har uppskattat satsningen.

Idé från Malta

– Det har bara varit positiva reaktioner, både från patienter och personal. Patienten kan ställa frågor som de annars kanske inte hade haft möjlighet till och de blir mer medvetna i sin egen vård. Det bidrar till personcentrerad vård, säger Elizabeth Franklin i ett pressmeddelande.

Hon är barnmorska och den som kommit med idén till kulturtolkarna. Den fick hon när hon skrev sin magisteruppsats och gjorde en observationsstudie på Maltas akutsjukhus, som arbetar med kulturtolkar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida