Utredda fall

Förstföderska kämpade med krystvärkar under tio timmar

Förlossningen i Kristianstad kritiseras för ett oacceptabelt långdraget utdrivningsskede och bristande journalföring vid den smärtsamma förlossningen.

11 juli 2016

Personalen var alldeles för passiv under utdrivningsskedet, då en kvinna fick sitt första barn på förlossningskliniken i Kristianstad i slutet av förra året. Det anser Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Kvinnan, som själv gjort anmälan, vittnar om en väldigt smärtsam förlossning. Det dröjde tio timmar från det att cervix var helt öppen till dess att barnet föddes.

Kraftiga värkar

Redan vid 8-tiden på morgonen var värkarna kraftiga och hon blev lovad ryggbedövning. Men under glappet vid ett personalbyte på förmiddagen öppnades hon helt. Hon fick lustgas, akupunktur och sterila kvaddlar, men hade fruktansvärt ont.

I journalen finns anteckningar om att kvinnan fick värkstimulerande dropp som ökades successivt och att barnmorskan och läkaren diskuterade det långsamma förloppet. Men det står ingenting om hur personalen bedömde situationen och det finns inga anteckningar om planerade åtgärder, vilket enligt patientdatalagen ska dokumenteras.

Journalen innehåller inte heller några upplysningar om patientens svåra smärta, vilket Ivo också kritiserar i sitt beslut.

Urinläckage och känselbortfall

Barnet föddes till slut med hjälp av sugklocka, strax efter klockan ett på natten. Ett dygn efter att vattnet hade gått och värkarna startat.

Ett alltför utdraget förlopp innebär en ökad risk för komplikationer hos mamma och barn. Bland annat kan barnets axlar fastna, vilket också hände, skriver Ivo.

Två månader efter förlossningen hade kvinnan nedsatt känsel i underlivet och problem med att hon kissade på sig, något som troligtvis har att göra med tryckskador på grund av det långa förlossningsförloppet.

Diarienummer hos ivo: 8.2-9643f/2016-11

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida