Försvarsberedd

5 februari 2014

Redan i mammans mage tycks det ofödda barnet förbereda sig på mötet med världen utanför. Forskare vid Sahlgrenska akademin som analyserade navelsträngsblod från barn som förlösts med planerat kejsarsnitt såg att de vanligaste vita blodkropparna, neutrofilerna, är mer aktiva hos de ofödda barnen, än hos vuxna. Till och med innan värkarna startade var neutrofilerna föraktiverade. De identifierar bakterier och andra farliga inkräktare och startar kroppens immunförsvar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida